یادبود قربانیان حادثه یکاولنگ

نهاد موسوم به 'انجمن اجتماعی دادخواهان افغان' اخیرا برای یادبود از سیزدهمین سالروز قربانیان حادثه یکاولنگ، گردهمایی را با کمک خانواده‌های قربانیان این حادثه در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان برگزار کرد. براساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان حمله طالبان به یکاولنگ بین ۸ تا ۱۲ جنوری ۲۰۰۱ حدود ۳۰۰ غیرنظامی کشته شدند که دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان 'کشتار یکاولنگ' نام برده‌است.


بی بی سی فارسی، ۲۲ جدی ۱۳۹۲

تصاویر بیشتر: آلبوم عکس بی بی سی فارسی

تصاویر جانباختگان

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند!
  • Feraidon.jpg
  • Saleha.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Zekiria.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Shokria.jpg
Send Image