۱۶ قوس ۱۳۹۳ (۷ دسامبر ۲۰۱۴): گردهمایی «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» و جمعی از خانواده‌های قربانیان به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر»، «هفته قربانیان» و تقبیح جنایات و وحشیگری‌های بیش از سه دهه گذشته و به ادامه آن گذاشتن اکلیل گل بر قبرهای جمعی افشار

تصاویر جانباختگان

۶ جدی روز سیاه در تاریخ کشور ما!
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Zekiria.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Feraidon.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Saleha.jpg
  • Shokria.jpg
Send Image