٢۰ قوس ١٣٩۳ (١۱ دسمبر ٢٠١۴): «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بخاطر یادبود از قربانیان دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون پلچرخی اکلیل گل گذاشت.
در این مراسم تعداد وسیع از فامیل های قربانیان شرکت نموده بودند که در سخنرانی های شان از خاطرات تلخ آن روزگار و ناپدید شدن عزیزان شان یاد نمودند.

تصاویر جانباختگان

از تاریخ بیاموزیم: اشغالگران جز بدبختی چیزی به ارمغان نمی‌آورند!
  • Leeda_omid.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Feraidon.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Shokria.jpg
  • Saleha.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Zekiria.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Nainawaz.jpg
Send Image