به تاریخ 19 جدی 1379، طالبان ددمنش صدها هموطن مظلوم ما را در یکاولنگ بامیان با وحشت تمام قتل‌عام کردند. «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» یک بار دیگر تصاویر و لیست قربانیان این فاجعه المناک را انتشار داده به خون پاک شهیدان بی گناه سوگند یاد می‌کند که تا محاکمه و مجازات عاملان چنین جنایت نابخشودنی دست از تلاش و دادخواهی برنخواهد داشت.

YAKAWLANG

تصاویر جانباختگان

ما سوگند شرف خورده‌ایم که خون آزادیخواهان شهید را تا روز مجازات قاتلان شان نه می‌بخشیم و نه از یاد می‌بریم!
  • Shokria.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Zekiria.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Feraidon.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Saleha.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
Send Image